2018-11-18, godzina
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Święto Świętej Rodziny. Ogłoszenia duszpasterskie.

data: 01.01.2018 17:14 / odwiedzin: 395 / Franciszek Pacyga

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY – 31 grudnia 2017 r.

 1. 1.                 Składka z pasterki przeznaczona na fundusz SOS dla ratowania poczętego życia wyniosła 954,20 złi 1 eu, a drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2 564,37 zł, 1 eu 1 kč. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 2. 2.                 W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta duszpasterska. Bóg zapłać wszystkim za gościnne przyjęcie i złożone ofiary.
 3. 3.                 Kalendarz liturgiczny przynosi nam w tym tygodniu:
 • jutro – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi;
 • we wtorek – wspomnienie  świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła;
 • w sobotę – uroczystość Objawienia Pańskiego;
 • w przyszłą niedzielę – święto Chrztu Pańskiego (w tym dniu kończy się okres Narodzenia Pańskiego).
 1. 4.                 W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Z tej racji w czwartek o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najśw. Sakramentu w intencji powołań kapłańskich. Wyjątkowo w piątek na wieczornej Mszy Św. dokonamy zmianki tajemnic różańcowych, a po Mszy Św. w salce na plebanii spotkają się uczniowie klas II i III gimnazjum. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych z sakramentami. Następna wizyta odbędzie się 3 lutego (I sobota lutego).
 2. 5.                 Osoby, które odprawiają I piątki miesiąca, a przystąpiły do spowiedzi przed świętami, nie musza się spowiadać przed I piątkiem. Wystarczy, gdy w I piątek przyjmą Komunię Św. wynagradzającą Jezusowemu Sercu. Ci którzy spowiadali się wcześniej, mogą skorzystać z okazji do spowiedzi w każdy dzień powszedni pół godziny przed Mszą św.
 3. 6.                 Uroczystość Objawienia Pańskiego jest dniem modlitwy w intencji misji. Składka z tego dnia w całej Polsce przeznaczona jest na wsparcie misyjnej działalności Kościoła. Msze święte będą odprawione według porządku niedzielnego.
 4. 7.                 O godz. 13.30 w WDK odbędzie się zebranie parafialne. Zapraszamy na nie wszystkich parafian, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Niech udział w tym spotkaniu oraz uczestnictwo w wyborach do rady parafialnej będą wyrazem troski o potrzeby wspólnoty Kościoła w wymiarze naszej parafii.
 5. 8.                 W uroczystość Objawienia Pańskiego oraz w Niedzielę Chrztu Pańskiego dzieci z grupy misyjnej jako kolędnicy misyjni będą odwiedzać tych, którzy zechcą wesprzeć misyjną działalność Kościoła. Osoby, które chcą przyjąć kolędników misyjnych w swoich domach, proszone są, aby w zakrystii zapisać adres, pod który ma się udać grupa misyjna. Dla sprawniejszej organizacji w sobotę dzieci będą wędrować po dolnej części parafii (od kościoła i od plebanii w dół), a w niedzielę odwiedzą domy w pozostałej części parafii. Misyjne kolędowanie rozpocznie się w sobotę na zebraniu parafialnym w WDK, a w niedzielę o godz. 13.30.

NIEDZIELA, 31 grudnia – święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   + Anna Krzok

10.30                 w int. Marii i Andrzeja z okazji 57 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK, 1 stycznia 2018 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

9.00                   ZA PARAFIAN

10.30                 ++ Maria Słowik – 10 rocz. śm., mąż Karol, syn Franciszek

16.00   pl.         + Maria Kaczmarczyk – 38 rocz. śm.

WTOREK, 2 stycznia

18.00                 + Józef Bryja – od wnuczki Patrycji z mężem Mateuszem i córką

ŚRODA, 3 stycznia

7.00                   + Maria Galuś – od chrześnicy Beaty z rodziną

CZWARTEK, 4 stycznia

18.00                 ++ Jan Surma – rocz. śm., Anna Józefina i Andrzej Surma, Anna i Michał Tomaszkowicz

PIĄTEK, 5 stycznia

7.00      pl.        + Maria Lorenc – od Ireny i Wendelina Sołtys z rodziną

18.00    sł.        + Jan Łojek – od wnuków Mateusza i Michała

SOBOTA, 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

7.30      sł.         w int. Józefa z okazji 60 rocz. urodzin - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia

9.00                   w int. Małgorzaty i Jana z okazji 25 rocz. ślubu - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę oraz błog. Boże na dalsze lata

10.30                 ZA PARAFIAN

NIEDZIELA, 7 stycznia                                                                                       

7.30      pl.        ZA PARAFIAN

9.00                   

10.30                 ++ Anna Chrobak – 7 rocz. śm., mąż Jan, syn Franciszek

....

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

- UROCZYSTOŚĆPIERWSZE CZYTANIE (Lb 6,22-27)

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb.

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67,2-3,5 i 8)

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą, +
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.


DRUGIE CZYTANIE (Ga 4,4-7)

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.


Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 2,16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


Oto słowo Pańskie.
...

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny Marie Bohorodičky
(slávnosť)

Refrén: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Kniha Numeri   −   Nm 6, 22-27

Budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!

Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“

Kniha žalmov   −   Ž 67, 2-3. 5. 6+8

Refrén: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; *
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi *
a tvoja spása medzi všetkými národmi. R.
Nech sa tešia a jasajú národy, †
že spravodlivo súdiš ľudí *
a spravuješ národy na zemi. R.
Bože, nech ťa velebia národy, *
nech ťa velebia všetky národy.
Nech nás Boh požehná *
a nech si ho ctia všetky končiny zeme. R.

List Galaťanom   −   Gal 4, 4-7

Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy

Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 2, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.
Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
....zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl mok.nowytarg.pl
http://www.folklorfest.sk/
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
podhale24.pl
adamowski.com.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
http://gimpress.c0.pl/
lapszenizne.pl
nowabiala.com
nowytarg.sk
ugnowytarg.pl
goral.info.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
ospfrydman.republika.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb