2018-11-18, godzina
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Czytanie na III niedzielę zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. List pasterski EP

data: 21.01.2018 13:09 / odwiedzin: 397 / Franciszek Pacyga

III niedziela zwykła – 21 stycznia 2018 r.

 

  1. 1.                 W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:
  • w środę – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;
  • w czwartek – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła;
  • w piątek – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.
  1. 2.                 W sobotę  Msza Św. wyjątkowo będzie odprawiona o godz. 16.30.

NIEDZIELA, 21 stycznia

7.30      pl.        ++ Małgorzata Tomaszkowicz, Małgorzata Błachut

9.00                    w int. Jakuba z okazji 18 rocz. urodzin – o Boże błog., wierność Bogu i Kościołowi oraz szczęście w dorosłym życiu

10.30                 ZA PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK, 22 stycznia

18.00                 zbiorowa za zmarłych

WTOREK, 23 stycznia

18.00                 zbiorowa za żyjących

ŚRODA, 24 stycznia

7.00                   + Elżbieta Łojek – od wnuczki Agaty z rodziną

CZWARTEK, 25 stycznia

18.00                 + Anna Krzok – od rodziny Stanek

PIĄTEK, 26 stycznia

18.00                 +Elżbieta Wojeńska – 1. rocz. śm. – od Katarzyny i Józefa Wojeńskich z Nowej Białej

SOBOTA, 27 stycznia

16.30                 ++ Maria Łukasz – rocz. śm., Anna i Wojciech Łukasz

 

NIEDZIELA, 28 stycznia

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Bogumiły i Jana Zygmundów w 20 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata

10.30                 ++ Józef Łukasz- rocz. śm., żona Maria
.....

III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3,1-5.10)

Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza.

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”.
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)

Refren:Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7,29-31)

Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1,14-20)

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.
...

3. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha proroka Jonáša   −   Jon 3, 1-5. 10

Ninivčania sa odvrátili od svojej zlej cesty

Pán prehovoril k Jonášovi: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“

Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive.

Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené.“

Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny.

A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil.

Kniha žalmov   −   Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

Refrén: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. R.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve *
veď si, Pane, dobrotivý. R.
Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúča o svojich cestách. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 7, 29-31

Tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa

Bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
Kajajte sa a verte evanjeliu

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://www.folklorfest.sk/
dursztyn.ugnowytarg.pl
sz.c0.pl
http://www.malopolskie.pl/
goral.info.pl
tsp.org.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
adamkokot.pl
rogoznik.bnx.pl
foto.podhale.pl
tatrzanskibs.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
ospfrydman.republika.pl
janpaluch@o2.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb