2018-11-18, godzina
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Czytanie na IV niedzielę zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 28.01.2018 14:00 / odwiedzin: 519 / Franciszek Pacyga

IV niedziela zwykła – 28 stycznia 2018 r.

 

 1. 1.                 W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:
 • w środę – wspomnienie św. Jana Bosco, prezbitera;
 • w piątek – święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej);
 • w sobotę – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika (na zakończenie obu mszy św. można będzie przyjąć specjalne błogosławieństwo).
 1. 2.                 W I czwartek miesiąca o godz. 17.00 rozpocznie się wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy Św. w salce na plebanii spotkają się uczniowie klas VI i VII w ramach przygotowania do bierzmowania.
 2. 3.                 W święto Ofiarowania Pańskiego jak co roku przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiarami złożonymi w tym dniu na tacę wesprzemy zakony kontemplacyjne. Msze Św. zostaną odprawione podobnie jak w każdy I piątek miesiąca o godz. 7.00 po polsku i o 18.00 po słowacku. Po wieczornej Mszy Św. na plebanii spotkają się animatorzy prowadzący grupy do bierzmowania na podsumowanie tego etapu formacji przed bierzmowaniem.
 3. 4.           Do spowiedzi świętej jak zawsze można przystąpić codziennie pół godziny przed Mszą św., a w I piątek od godz. 17.00. Zachęcam, aby w tym tygodniu skorzystali z niej w pierwszej kolejności:
 • w poniedziałek – uczniowie klas IV, V i VI;
 • we wtorek – uczniowie klasy VII;
 • w czwartek – uczniowie klas II i III gimnazjum.
 1. 5.           W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych po porannej Mszy Św. Tych chorych, którzy 10 lutego nie będą mogli uczestniczyć we Mszy Św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, proszę przygotować do przyjęcia tego sakramentu w domu. O godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo pierwszo sobotnie, a podczas wieczornej Mszy Św. dokonamy zmianki tajemnic różańcowych.
  ...

NIEDZIELA, 28 stycznia

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Bogumiły i Jana Zygmundów w 20 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata

10.30                 ++ Józef Łukasz- rocz. śm., żona Maria

 

PONIEDZIAŁEK, 29 stycznia

18.00                 + Seweryn Zygmund – od syna Jana z rodziną

WTOREK, 30 stycznia

18.00                 ++ Józef Długi – rocz. śm., żona Katarzyna

ŚRODA, 31 stycznia

7.00                   + Maria Świec – 16 rocz. śm.

CZWARTEK, 1 lutego

18.00                 + Franciszek Tomaszkowicz – 11 rocz. śm.

PIĄTEK, 2 lutego

7.00       pl.       + Józef Bryja – od wnuka Mateusza z Patrycją

18.00    sł.        + Maria Surma – od syna Jana

SOBOTA, 3 lutego

7.00       sł.        + Jan Łojek – od wnuków Julii i Jakuba

18.00    pl.        ++ Emilia Szproch – 10 rocz. śm., mąż Jan

 

NIEDZIELA, 4 lutego

7.30      pl.        w int. Anny i Albina w 55 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Heleny i Józefa w 44 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (Pwt 18,15-20)

Bóg obiecuje zesłać proroka

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz tak przemówił do ludu:
„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.
I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9)

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: +
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7,32-35)

Małżeństwo i celibat

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1,21-28)

Jezus naucza jako mający władzę

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.
....

4. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 18, 15-20

Vzbudím im proroka a vložím mu do úst svoje slová

Mojžiš hovoril ľudu: „Pán, tvoj Boh, z tvojho národa a z tvojich bratov vzbudí ti proroka, ako som ja. Jeho budete počúvať, ako si si žiadal od Pána, svojho Boha, na Horebe, keď sa zišlo zhromaždenie a povedal si: ‚Nech už nemusím počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vidieť tento veľký oheň, aby som nezomrel.‘

A Pán mi povedal: ‚Dobre to všetko povedali. Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe, do úst mu vložím svoje slová a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.

Kto však nebude počúvať moje slová, ktoré povie v mojom mene, toho ja vezmem na zodpovednosť. Ale prorok, ktorý by sa bezočivo odvážil hovoriť v mojom mene, čo som mu ja neprikázal hovoriť, alebo by hovoril v mene cudzích bohov, bude usmrtený.‘“

Kniha žalmov   −   Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Poďte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho žalmami. R.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh †
a my sme ľud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. R.
Čujte dnes jeho hlas: *
„Nezatvrdzujte svoje srdcia
ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, †
kde ma pokúšali vaši otcovia; *
skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 7, 32-35

Panna rozmýšľa o Pánových veciach, aby bola svätá

Bratia, chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi.

No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.
Učil ich ako ten, čo má moc

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl www.fotografie.nowytarg.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
trybsz.agrowczasy.com
mok.nowytarg.pl
www.spisskastaraves.sk
podhale24.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
sz.c0.pl
nowotarski.pl
foto.ntarg.pl
ospfrydman.republika.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
janpaluch@o2.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb