2018-11-18, godzina
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Czytanie na V niedzielę zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 04.02.2018 19:11 / odwiedzin: 631 / Franciszek Pacyga

V niedziela zwykła – 4 lutego 2018 r.

  1. 1.                 W liturgii tego tygodnia przypadają wspomnienia:
  • w poniedziałek – św. Agaty, dziewicy i męczennicy (w tym dniu pobłogosławimy chleb, aby uprosić u Boga ochronę przed pożarami i piorunami);
  • we wtorek – św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników japońskich; 
  • w sobotę – św. Scholastyki, dziewicy.
  1. 2.                 W ubiegły piątek przeżywaliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Składka zebrana w tym dniu wyniosła 776,50 zł i zostanie przeznaczona na wsparcie dla żyjących w zakonach.
  2. 3.                 W czwartek rozpoczniemy triduum przed odpustem ku czci św. Walentego.

              8 lutego, czwartek

godz. 18.00 – Msza Św. o powołania kapłańskie. Zaproszeni na nią zostali wszyscy ministranci i lektorzy z naszego dekanatu. Kazanie wygłosi dk. Szymon Wykupil.

              9 lutego, piątek

Głównym celebransem i kaznodzieją będzie ks. Sławomir Kozioł, proboszcz parafii w Rozłazinie (diec. pelplińska).

godz. 17.00    sł.         - Msza Św. w int. wszystkich tegorocznych złotych i srebrnych jubilatów ze specjalnym błogosławieństwem

godz. 19.00    pl.         - Msza Św. w int. narzeczonych i zakochanych, szczególnie za planujących zawarcie sakramentalnego małżeństwa w 2018 roku (ci ostatni otrzymają butelkę wina, jeśli kwadrans przed Mszą Św. okażą w zakrystii potwierdzenie rezerwacji terminu ślubu z parafii, w której się on odbędzie).

              10 lutego, sobota

Głównym celebransem i kaznodzieją będzie ks. Grzegorz Ziental, wikariusz parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu

godz. 12.00 – okazja do spowiedzi św.

godz. 13.00 – Msza Św. w int. osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

 

  1. 4.                 Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Walentego odbędą się w tym roku wyjątkowo w niedzielę 11 lutego, ponieważ 14 lutego przypada Środa Popielcowa (taka sytuacja ostatnim razem zdarzyła się w roku 1945, a będzie miała miejsce ponownie już za 6 i za 11 lat). Głównym celebransem i kaznodzieją będzie o. Walenty Gnida, franciszkanin pochodzący z Nowej Białej, pracujący przez długie lata w Niemczech, a od roku w Kętach. Msze św. w tym dniu będą odprawione o 7.30 i 11.30 po słowacku, o 9.30 po polsku. Do udziału we wspólnym świętowaniu zapraszam wszystkich parafian i gości, zwłaszcza przebywających na zimowym odpoczynku w naszych stronach.

NIEDZIELA, 4 lutego

7.30      pl.        w int. Anny i Albina w 55 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Heleny i Józefa w 44 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

                                                                                                                              

PONIEDZIAŁEK, 5 lutego

18.00                 + Maria Galuś – od rodziny Doroty i Jana Łukaszów

18.00                 + Zofia Moś – od wnuczki Jolanty

WTOREK, 6 lutego

18.00                 ++ Jan Szymsaj – 3 rocz. śm., żona Anna

18.00                 dziękczynna z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodzin Kozłowskich i Michalskich

ŚRODA, 7 lutego

7.00                   + Maria Lorenc – od Lucyny i Józefa Łukaszów z dziećmi

7.00                   ++ Elżbieta i Jakub Surma, Genowefa Drelich, Maria i Karol Słowik

 

ODPUST KU CZCI ŚW. WALENTEGO

Wszystkie msze św. są sprawowane w kościele św. Walentego na cmentarzu

CZWARTEK, 8 lutego

18.00                 o powołania kapłańskie i zakonne

PIĄTEK, 9 lutego

17.00    sł.        w int. złotych i srebrnych jubilatów

19.00    pl.        w int. narzeczonych

SOBOTA, 10 lutego

13.00    pl.        w int. osób chorych i starszych

13.00    pl.        podziękowanie za uzdrowienie z prośbą o silną wiarę, Boże błog. i zdrowie dla Piotra, Jana, Józefa i Ireny

NIEDZIELA, 11 lutego

7.30      sł.         + Anna Galuś – od córki Ireny z mężem

9.30      pl.       za dobroczyńców i ofiarodawców parafii św. Marcina w Krempachach

11.30   sł.        ZA PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK, 12 lutego

18.00                 + Jakub Kaczmarczyk – od. rodziny Pietraszek z ul. Długiej 62

WTOREK, 13 lutego

18.00                 w int. Marii z okazji 18 rocz. urodzin – o Boże błog. i szczęście, wzrastanie w łasce, zdrowie i życzliwość ludzi w całym dorosłym życiu

ŚRODA, 14 lutego - POPIELEC

7.00      pl.        + Katarzyna Mosz – od rodziny Waniczków z Dursztyna

16.00   pl.         + Józef Faltyn – od córki Moniki z mężem i dziećmi

18.00   sł.         + Józef Bizub – rocz. śm., żona Maria, Rozalia i Jakub Bizub

...

V NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (Hi 7,1-4.6-7)

Marność życia ludzkiego

Czytanie z Księgi Hioba.

Job przemówił w następujący sposób:
„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?» Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku.
Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147A,1-2.3-4.5-6)

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 9,16-19.22-23)

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 8,17)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1,29-39)

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie.
...

5. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Kniha Jób   −   Jób 7, 1-4. 6-7

Zmietam sa v bolestiach až do súmraku

Jób hovoril: „Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi? A jeho dni ako dni nádenníka? Prahne po chládku ako otrok, ako nádenník čaká na výplatu. Mojím údelom sú mesiace plné sklamania a noci plné strastí mojím podielom.

Keď sa ukladám na odpočinok, hovorím: Kedy asi vstanem? A znova očakávam večer a zmietam sa v bolestiach až do súmraku.

Moje dni utekajú rýchlejšie ako tkáčsky člnok a končia sa, pretože chýba niť. Pamätaj, že ako dych je môj život, moje oko už viac šťastie neuzrie.“

Kniha žalmov   −   Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6

Refrén: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, *
lebo je milé hlásať jeho slávu.
Pán stavia Jeruzalem *
a zhromažďuje roztratených Izraelitov. R.
Uzdravuje skľúčených srdcom *
a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd *
a každú volá po mene. R.
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, *
jeho múdrosť je nesmierna.
Tichých sa Pán ujíma, *
ale hriešnikov ponižuje až po zem. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 9, 16-19. 22-23

Beda mi, keby som evanjelium nehlásal

Bratia, ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená.

Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu.

Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 29-39

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.
Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
....zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl rogoznik.bnx.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
tatrzanskibs.pl
podhale24.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
trybsz.agrowczasy.com
nowotarski.pl
ospfrydman.republika.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
nowabiala.com
goral.info.pl
foto.podhale.pl
adamkokot.pl
janpaluch@o2.pl
http://www.folklorfest.sk/
www.spisskastaraves.sk
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb